Personeel (Tuindorp)

KDV Oranje Horizon

Personeel (Tuindorp)

Om ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerkers de kinderen een veilige omgeving kunnen bieden waarin zij kunnen spelen, leren en genieten, biedt Kinderopvang Oranje Horizon de groepsleidsters een veilige werkomgeving, met ruimte voor eigenheid. Alle pedagogisch medewerkers binnen onze kinderdagopvang zijn gediplomeerd en voldoen aan de opleidingsvereisten binnen de kinderopvang. Daarnaast is iedereen die werkzaam is bij Kinderopvang Oranje Horizon in bezit van een geldig VOG (Verklaring omtrent gedrag). Op deze manier wordt gewaarborgd dat het pedagogisch handelen zo goed mogelijk vorm wordt gegeven.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren en borgen. Kwaliteit is namelijk meer dan alleen een mooi woord in het pedagogische beleidsplan. Wij weken nauw samen met Sterk in Kinderopvang om ons scherp te houden en onafhankelijk te toetsen of de praktijk en onze beleidsstukken met elkaar overeen komen. De focus ligt verder op de borging en verbetering van de kwaliteit van de medewerkers en aandacht voor activiteiten en ruimte uitdagend is voor de kinderen.